INFORMASJON ANG COVID 19/ CORONAVIRUSET

Det er kommet informasjon fra Tunsberg bispedømme om at det innføres begrensninger når det gjelder kirkelige handlinger, som gravferd. Vi skal fortsatt ha gravferder, men må være obs på antall til stede. Det viktigste er å legge til rette for at de nærmeste pårørende får vært med, derfor vil det nå begrense seg til at det kun er de aller nærmeste som deltar.

Mer informasjon på: https://kirken.no/nb-NO/fellesrad/larvik/

Videre gjelder følgende:
Ingen personer med luftveissymptomer/feber skal delta.
Det bør legges til rette for god håndhygiene.
Deltakerne bør sitte spredt og ikke håndhilse.
Vi fraråder at personer i risikogruppen deltar i begravelsen. Les hvem dette gjelder her: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/risikogrupper/

Vi ønsker å respektere de begrensninger vi har blitt pålagt fra myndighetene og Virke. Derfor må vi kun ha samtaler med pårørende på telefon og/ eller videokonferanse. Vi klarer å håndtere veldig mye pr telefon og også utfyllende på mail. Kontoret er dessverre stengt for besøkende fra 18. mars. 
Vi håper de tiltakene regjeringen nå har satt i gang vil gjøre at dette blir en kortvarig utfordring.

Ikke nøl med å ta kontakt med oss, så finner vi en løsning.

Hilsen alle oss hos Sletsjøe

----------------------------------------------------------------------------------------

Sletsjøe Begravelsesbyrå, -når erfaring teller! 

Når man opplever det å miste noen, vil det naturlig nok være mange spørsmål som oppstår.

Vi i Larviks Begravelsesbyrå, Sletsjøe, er et lokalt og tradisjonsrikt byrå, og er det eneste byrået i Larvik som har en lokal eier. Vi ønsker å være et byrå som det er godt å støtte seg til, som kan formidle hva som er vanlig, hva som er mulig, og som kjenner tradisjonen i både Lågendalen og hele det store Larviks-området.

Det er vondt å miste en som sto oss nær - Å møte død på nært hold.

Tiden etterpå er preget av mange og sterke følelser og reaksjoner. 
I løpet av de første dagene må også mye av innholdet i gravferden bestemmes.

Naturlig nok vil det være mange spørsmål som melder seg for deg som akkurat har mistet noen:

  • Når vil seremonien finne sted?
  • Skal det være begravelse eller bisettelse/kremasjon?
  • Hvilke oppgaver må man ordne med selv?
  • Hvordan kommer vi i kontakt med prest eller seremonileder?
  • Hva med arv og skifte?

Det er mye å ta stilling til, og mange vil nok føle at det er mye å sette seg inn i. Stilt ovenfor døden reagerer vi dessuten på forskjellig vis. Noen ganger er omstendighetene rundt et dødsfall slik at tiden etterpå kan bli svært vanskelig for de som står igjen. Andre ganger er følelsen av lettelse kanskje like sterk som følelsen av sorg.

For å hjelpe til i tiden man går inn i, og i forkant av møtet med oss i byrået, har vi laget en liten informasjonsvideo - som sier litt om hva man kanskje bør gjøre seg opp noen tanker rundt.

Vi håper at denne filmen kanskje kan være til hjelp, for de som opplever å havne i en vanskelig og krevende situasjon, hvor praktiske avgjørelser skal tas parallelt med sorg og savn.

Uansett kan det være godt å ha et profesjonelt begravelsesbyrå å støtte seg til. Vi har lang erfaring i å bistå etterlatte og kan ta hånd om alle praktiske gjøremål ved en gravferd i samråd med deg som pårørende.

Vi bistår i begravelser/bisettelser i et stort geografisk område: 
Larvik, Nanset, Langestrand, Tjølling, Østre Halsen, Hedrum, Kvelde, Hvarnes, Styrvold, Lardal, Svarstad, Stavern, Brunlanes, Tanum, Berg, Helgeroa, Nevlunghavn, Kjose med flere. Ta gjerne kontakt for en prat!

Velkommen til våre nettsider

ansattbilde fb

Kontakt Oss
x