Sletsjøe Begravelsesbyrå, -når erfaring teller! 

Når man opplever det å miste noen, vil det naturlig nok være mange spørsmål som oppstår.

Vi i Larviks Begravelsesbyrå, Sletsjøe, er et lokalt og tradisjonsrikt byrå, og er det eneste byrået i Larvik som har en lokal eier. Vi ønsker å være et byrå som det er godt å støtte seg til, som kan formidle hva som er vanlig, hva som er mulig, og som kjenner tradisjonen i både Lågendalen og hele det store Larviks-området.

Det er vondt å miste en som sto oss nær - Å møte død på nært hold.

Tiden etterpå er preget av mange og sterke følelser og reaksjoner. 
I løpet av de første dagene må også mye av innholdet i gravferden bestemmes.

Naturlig nok vil det være mange spørsmål som melder seg for deg som akkurat har mistet noen:

  • Når vil seremonien finne sted?
  • Skal det være begravelse eller bisettelse/kremasjon?
  • Hvilke oppgaver må man ordne med selv?
  • Hvordan kommer vi i kontakt med prest eller seremonileder?
  • Hva med arv og skifte?

Det er mye å ta stilling til, og mange vil nok føle at det er mye å sette seg inn i. Stilt ovenfor døden reagerer vi dessuten på forskjellig vis. Noen ganger er omstendighetene rundt et dødsfall slik at tiden etterpå kan bli svært vanskelig for de som står igjen. Andre ganger er følelsen av lettelse kanskje like sterk som følelsen av sorg.

For å hjelpe til i tiden man går inn i, og i forkant av møtet med oss i byrået, har vi laget en liten informasjonsvideo - som sier litt om hva man kanskje bør gjøre seg opp noen tanker rundt.

Vi håper at denne filmen kanskje kan være til hjelp, for de som opplever å havne i en vanskelig og krevende situasjon, hvor praktiske avgjørelser skal tas parallelt med sorg og savn.

Uansett kan det være godt å ha et profesjonelt begravelsesbyrå å støtte seg til. Vi har lang erfaring i å bistå etterlatte og kan ta hånd om alle praktiske gjøremål ved en gravferd i samråd med deg som pårørende.

Vi bistår i begravelser/bisettelser i et stort geografisk område: 
Larvik, Nanset, Langestrand, Tjølling, Østre Halsen, Hedrum, Kvelde, Hvarnes, Styrvold, Lardal, Svarstad, Stavern, Brunlanes, Tanum, Berg, Helgeroa, Nevlunghavn, Kjose med flere. Ta gjerne kontakt for en prat!

Velkommen til våre nettsider

ansattbilde fb

Kontakt Oss
x